srijeda, 17. veljače 2016.

Hrvatsko gluPišteHrvatsko je gluPište spopala gomila malograđana koja ima samo jedan jedini program: Živjeti životom europske više srednje klase, dakako bez njezinih rizika! Ako u nekom datom trenutku usfali desetak tisuća eura, - oni će se naći. Imaju židovi i komunjarski „penzioneri“ zakopanu lovu pored svojih uniformi i kapa partizanki.  

Revizori mogu postavljati čudna pitanja, ali upravo su ti ljudi postali revizori! Oni su izvršna vlast. I sad mogu, posve "komunistički" zagrabiti prema svojim potrebama.


Najbolje je na nedavne oralne dijareje Vitomire Lončar i Frfljavog citirati samog ministra: "Pomiriti i ujediniti stare kulturne veterane i ikone pozne socijalističke kulture prekaljane u SIZ-ovima, partijskim i ostalim komisijama te državnom nakladništvu, ideološki indiferentne kulturne „poduzetnike“, starlete te mlade „postmarksističke“ i „postjugoslavenske“ teoretičare i „subverzivne“ diverzante na državni proračun uistinu može samo velika nevolja.

 „Stari“ su očajni jer su i HNS-ovoj podjeli kulturnog plijena i kadroviranju nakon 2012. ostali „kratkih rukava“, pa im se sada čini da je nastupilo trajno izmicanje tla pod nogama.


 Mladi (uhljebi i utrpanci) su ljutiti jer im je jasno da se teorijsko-subverzivni aktivizam i medijsko djelovanje prebacuje s državnog kazana na „neoliberalno tržište“. Najbizarnije su među njima veteranke ulične „revolucije“ koje ne da nisu zadovoljne mojom pojavom, već bi za pet dana prosvjedovale i protiv ministrice koja bi bila simbioza Rose Luxemburg i Nade Dimić. 


Vrijeme je i da za hrvatsku kulturu padne Berlinski zid, pa kao što u politici postoje „lijevi“ i „desni“ koji se voljom naroda izmjenjuju na vlasti, nema razloga da kulturu monopolizira samozvana lijeva avangarda kulturnjačke klase."